Ako vznikol Veličniansky Raj

Na začiatku bolo dlhoročné priateľstvo a túžba vybudovať výnimočnú reštauráciu, kombináciou tradície a modernosti. Veličniansky Raj je otvorený už od novembra 2019.

Výstavba prebiehala v spolupráci s SKV Trade, s.r.o., ktorý sú našimi partnermi pri tomto projekte.

Návrat hore